In een live talkshow bespreekt Bastiaan Leeuw van Vicoma Consultancy & Engineering samen met Sander Meskers van Tata Steel de engineeringsuitdagingen van de energietransitie en de oplossingen die de assets in conditie brengen en houden.

Dat de energie- en grondstoffentransitie ingenieurs nodig hebben, mag duidelijk zijn. Grote asset owners zoals Tata Steel zien zich voor grote uitdagingen staan om hun bestaande processen om te bouwen naar een schone en duurzame variant. Vicoma Consultancy & Engineering krijgt dan ook steeds vaker de opdracht voor modificaties, levensduurverlenging van assets of her-certificering na een revitalisatieproject. In een bestaande industriële omgeving moet dat wel smart gebeuren. En dus scannen de ingenieurs eerst de assets en de omgeving in 3D. Daarmee komen ook de onorthodoxe oplossingen in beeld.

U kunt zich nog inschrijven voor de live talkshow of de online registratie van iMaintain Techport

Tijdens het voorprogramma van iMaintain Techport bespreken Robrecht Bakker en Frank Schouten de uitdagingen van de energietransitie voor asset management en human capital. Nu al dreigen tekorten op de arbeidsmarkt de noodzakelijke ingrepen in het energiesysteem dwars te zitten. De industrie zal dan ook slimmer moeten omgaan met zijn resources. U kunt zich nog inschrijven voor het live congres of de online registratie.

De industriële energie- en grondstoffentransitie is zeer uitdagend. Want waar bedrijven zullen moeten investeren in duurzame assets, lopen ze nu al aan tegen tekorten aan kennis en kunde. BuildingCareers verbindt hoogopgeleid technisch personeel met opdrachtgevers die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving. Want de menselijke intuïtie en creativiteit is nog altijd superieur aan de kunstmatige intelligentie.

Dat merkte ook Frank Schouten van Compris. Hij begeleidde al veel bedrijven richting de ISO 55001 standaard voor asset management. Nu steeds meer bedrijven een asset manager aanstellen, liep Compris echter tegen dezelfde uitdagingen aan als zijn klanten: tekorten aan kennis en kunde. Samenwerking met BuildingCareers geeft de asset management-experts de nodige ruimte om het menselijke kapitaal waar nodig aan te vullen. Dat biedt Compris de ruimte om te blijven groeien.

13.50 – 14.20 Live talkshow met Robrecht Bakker van BuildingCareers   en Frank Schouten van Compris

 

Dunea, Staatsbosbeheer en Unmanned Valley gaan verkennen in hoeverre het mogelijk is om in duingebied Berkheide drone- en ander sensorgerelateerd onderzoek uit te voeren. De verwachting is dat de samenwerking leidt tot nieuwe inzichten en kansen voor het gebruik van deze innovaties in natuur- en waterwingebieden.

Unmanned Valley, het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen, is gevestigd op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk. Dit is vlakbij Berkheide, een Natura 2000-beschermd natuur- en waterwingebied, waar Staatsbosbeheer en Dunea de belangrijkste natuurbeheerders zijn.

De gezamenlijke verkenning bestaat uit drie delen. Het gaat om een eventuele vliegroute van Unmanned Valley richting zee voor onderzoek naar sensorgerelateerde technologieën en toepassingen. Daarnaast kijken ze naar de monitoring van drone- en ander luchtverkeer (geautoriseerd en ongeautoriseerd). Ten slotte onderzoeken ze het gebruik van drones en sensortechnologie door Dunea en Staatsbosbeheer voor hun kerntaken.

Toekomst

Natuurbeheerder en drinkwaterbedrijf Dunea wil graag verkennen welke onderzoeksactiviteiten van Unmanned Valley mogelijk zijn, zonder risico’s voor waterwinning en natuurkwaliteit. Wim Drossaert, directeur Dunea: ‘De zorg voor duin en water staat bij ons op 1, 2 en 3. Tegelijk geloven wij dat nieuwe technologieën noodzakelijk zijn om onze taken in de toekomst naar ieders tevredenheid te kunnen blijven uitvoeren. Daarom verkennen we kansen voor technologie in samenhang met de bescherming én beleving van ons natuur- en waterwingebied.’

De coronacrisis raakt iedereen. Ook Waternet moet zich aanpassen om ervoor te zorgen dat de eerste levensbehoefte, drinkwater, sanitatie en schoon en veilig oppervlaktewater beschikbaar blijft. Afdelingshoofd Onderhouden Technische Installaties Corine Hoogenbosch ziet dat de eerder ingezette verschuiving naar asset management in crisistijd overeind blijft. ‘We weten nu beter welke risico’s er gepaard gaan met het uitstellen van onderhoud, dus blijven we het geplande onderhoud uitvoeren. Soms gaat dat juist gemakkelijker omdat er minder verkeer op straat is.’

Ze ziet er nog fris en vitaal uit op de webcam, toch blijft Corine Hoogenbosch bewust thuis. Net als bijvoorbeeld de contractmanagers, onderhoudspecialisten en werkvoorbereiders. ‘Wie geen fysieke taken uitvoert, kan veilig vanuit thuis inloggen en daar zijn werk uitvoeren’, zegt Hoogenbosch. ‘Werkorders kunnen we ook digitaal versturen, zodat ook de technici in het veld en de contractors weten waar ze aan toe zijn. Het managementteam begint de dag met digitale dagstarts en probeert in ieder geval twee à drie uur per week live aanwezig te zijn. En zo houden we samen op een nieuwe manier zoveel mogelijk controle over de assets die ons drinkwater zuiveren, rioolwater verwerken en het watersysteem regelen.’

Minder verkeer

Hoogenbosch ziet hier en daar zelfs voordelen van de smart lock down. ‘We merken dat we het onderhoud aan de gemalen in de stad nu sneller uitvoeren omdat er veel minder verkeer op straat is. Ook maken we gebruik van deze situatie door juist nu de regenwaterkolken te reinigen. Deze kolken liggen in het wegdek en door dit nu op te pakken, veroorzaken we veel minder overlast in het verkeer. De kunst is nu om op basis van de richtlijnen en kennis de juiste passende keuzes te maken zonder je te laten leiden door emotie. Het vergt leiderschap om collega’s op afstand in nieuwe werkwijzen te begeleiden, te motiveren en te inspireren om het werk zo goed als mogelijk gedaan te krijgen.

Doorgaan

De overweging om door te gaan, is bewust genomen. ‘Onze eerste reactie was om alleen nog maar storingen te verhelpen’, zegt Hoogenbosch. ‘Maar in lijn met de smart lock down besloten we vanuit het oogpunt van integraal asset management ook het preventief onderhoud door te laten gaan. Als we nu beslissen gepland onderhoud uit te stellen, is er een kans dat we bij een droge zomer dit preventieve onderhoud bijvoorbeeld op de drinkwaterzuiveringen niet meer kunnen inhalen. Dan kan de bedrijfszekerheid van de installatie teruglopen. Risico’s in de drinkwatervoorziening willen we ten allen tijde voorkomen. Maar ook bij het zuiveren van afvalwater en het op peil houden van het oppervlaktewater willen we de risico’s beperken door de assets juist nu in goede conditie te houden. En dus gaan onze onderhoudsprojecten zoveel als mogelijk door.

Of het mogelijk is, hangt ook af van mogelijkheden bij de leveranciers. We organiseren extra toezicht op de afgesproken regels en communiceren hierover met alle leveranciers. Als publieke organisatie houden we ons strikt aan de RIVM-regels. Het management volgt nauwgezet de richtlijnen en vertaalt deze met ons crisisteam door naar passend beleid voor de verschillende organisatieonderdelen van ons bedrijf.’

Leiderschap

De reactie op de crisis laat ook het persoonlijk leiderschap van de collega’s goed zien. Het is echt mooi om in deze tijd de betrokkenheid en flexibiliteit van onze collega’s te ervaren, het werk aan onze vitale assets gaat ook op een nieuwe wijze gewoon door.

Deze wendbaarheid is nu en is de toekomst noodzakelijk voor de snel veranderende omgeving waarin we opereren. Het feit dat we deze beslissingen kunnen nemen op rationele en meer door data onderbouwde gronden, is een enorme winst. Dat traject zijn we een aantal jaren geleden ingegaan, maar we zijn nog lang niet klaar.’

Dit artikel is een verkorte versie van het interview met Corine Hoogenbosch in iMaintain. Hou de digitale brievenbus in de gaten en lees haar zeer interessante visie op asset management online.

Dunea en Rijnland gaan nog meer samenwerken om het beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen te optimaliseren. De werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van ruim 250 kilometer aan persleidingen komt bij Dunea te liggen.

De samenwerking biedt voordelen voor beide partijen. Daarbij is water de verbindende factor. Dunea en Rijnland werken al langer samen op het gebied van procesautomatisering, fysieke beveiliging en noodvoorraadbeheer. En sinds december 2019 levert Dunea materiaal en mankracht om de leidingen van Rijnland te repareren tijdens storingen.

Dankzij de goede ervaringen breiden de twee partijen de samenwerking nu uit. Dunea gaat voortaan ter plaatse een storing oplossen, samen met het calamiteitenteam van Rijnland en een aannemer. ‘Deze overeenkomst is een logische vervolgstap omdat wij met ruim vijfduizend kilometer aan ondergrondse infrastructuur specialisten zijn in dergelijk onderhoud’, stelt Wim Drossaert, directeur van Dunea.

Op één beursvloer, op twee beursdagen ontmoet u professionals uit sectoren als (petro)chemie, waterbehandeling, procesindustrie, energie en metaal. Biedt uw bedrijf componenten of totaaloplossingen voor de procesindustrie? Dan is Pumps & Valves de plek voor u. Ontmoet CEO’s, aankopers, technische managers, ingenieurs uit diverse sectoren zoals (petro)chemie, metaal, onderhoud, et cetera.

Pumps & Valves wordt gelijktijdig met het event Maintenance georganiseerd.

Op één beursvloer, op twee beursdagen, ontmoet u professionals uit sectoren als (petro)chemie, waterbehandeling, procesindustrie, energie en metaal. Maintenance wordt gelijktijdig met het event Pumps & Valves georganiseerd.

The place to be voor elke professionele speler in industrieel onderhoud, shutdown technologie, asset management en productiebetrouwbaarheid. Schaaf uw kennis bij aan de hand van masterclasses over onderhoudsstrategie, voorbereiden shut-downs, maintenance 4.0, veiligheid en cases van vakmensen. Proef van innovatie, automatisering en virtual reality tijdens de BEMAS Innovation Tour/Award, Robot Demo zone en Virtual Maintenance zone.

Het industrial internet of things is een wortel. Een sappige, oranje wortel die ons aan een vishengeltje wordt voorgehouden, zodat we er vanaf nu constant achteraan lopen. Dat is althans hoe Hans Sintemaartensdijk van Tata Steel kijkt naar IIoT. ‘Klinkt dat wat negatief? Zo bedoel ik dat niet. De wortel fungeert als vliegwiel om vanaf nu in beweging te blijven.’ Want volgens hem is het zeer de moeite waard om die wortel na te jagen.

Hans Sintemaartensdijk, manager innovation asset management bij Tata Steel, weet het zeker: het industrial internet of things (IIoT) is iets waar je niet aan kunt ontkomen. ‘Het is de vooruitgang. Voorheen kon je nog afwachten wat de concurrent ging doen, maar dat kun je je nu niet meer veroorloven. Het moet sneller, slimmer, betrouwbaarder en om dat te bereiken moet je als onderneming je pijlen richten op IIoT.’

Doelgericht

Die gerichtheid is volgens Sintemaartensdijk wel een voorwaarde om daadwerkelijk resultaten te bereiken. ‘Het toepassen van IIoT moet een speerpunt van het management zijn en zou eigenlijk voor alle medewerkers een way of life moeten worden. Niet innoveren om het innoveren, maar omdat je van tevoren weet wat je eruit wilt halen.’
Eigenlijk zit die doelstelling al heel duidelijk in de definitie van het begrip. Het internet of things is de ontwikkeling waarbij apparaten via het internet gegevens kunnen uitwisselen. Alles is met alles verbonden. Met de aanvulling ‘industrial’ wordt het gebruik van internet of things-technologieën bedoeld om productieprocessen en industriële processen te verbeteren. ‘Maar dan moet je het wel gericht inzetten’, vult Sintemaartensdijk aan. ‘Kijk uit dat het je niet overkomt. Dat er bijvoorbeeld sensoren worden geplaatst zonder dat mensen weten hoe ze de verkregen data moeten vertalen. Als predictive maintenance je doel is, probeer dan ook maximaal gebruik te maken van de technologie om dit te bereiken.’

Beren op de weg

Sintemaartensdijk ziet hoe bedrijven wat aarzelend omgaan met de implementatie van IIoT. ‘Er is bijvoorbeeld nog onvoldoende kennis in huis om de vertaalslag te kunnen maken. Of er worden hier en daar sensoren geplaatst, maar daarna staat het project weer stil en wordt de continuïteit niet gewaarborgd. Of er worden mooie dingen bedacht door één of twee personen die dit doen vanuit passie, maar vervolgens wordt er door het management niet op gestuurd.’

Voor Tata Steel, waar Sintemaartensdijk innovatieve oplossingen introduceert om te komen tot geavanceerde analyses en voorspellend onderhoud, is het ook best een ingewikkelde reis geweest. Tata Steel viert dit jaar het honderdjarig bestaan en op het terrein staan assets die al heel wat jaren mee gaan. ‘Oude assets moderniseren, is zeker mogelijk, maar er zijn wel wat beperkingen. De machinerie heeft soms nog oudere sensoren met een lage sampletijd. Dat levert dan soms onvoldoende data op. Maar als je je hiervan bewust bent, dan kun je dit meenemen in je vertaalslag.’

Een andere spreekwoordelijke beer op de weg was het feit dat Tata Steel beschikt over veel unieke installaties. ‘Wat daar werkt, hoeft in die andere fabriek niet te werken. Methoden klakkeloos kopiëren kon dus niet.’ Toch worden nu goede stappen gemaakt. ‘We zijn ernaartoe aan het groeien. Het wordt omarmd door de directie. Zij zijn nu echt bezig om de organisatie erop in te richten.’

Besparen

Toen Sintemaartensdijk 32 jaar geleden begon bij de voorloper van Tata Steel, Hoogovens/Corus, had het bedrijf ongeveer zestienduizend medewerkers in dienst. ‘Nu zijn dat er ongeveer negenduizend, maar we zijn meer gaan draaien. Door automatisering zijn banen gaan verschuiven. De onderhoudsspecialist van vroeger hoeft niet meer persoonlijk waar te nemen. Hij kan vertrouwen op de data die wordt verzameld.’

IIoT helpt ook om stilstand te voorkomen en om op exact het juiste moment onderhoud uit te voeren en onderdelen te vervangen. ‘We kunnen bijvoorbeeld slijtageprocessen van roterend materiaal in kaart brengen. We hebben hierdoor ontdekt dat we het vervangen van onderdelen soms wel een paar weken konden uitstellen. Dat levert veel geld op.’

tekst gaat verder onder de afbeelding

(c) Tata Steel

Verder heeft Tata Steel vooral ingezet op het monitoren van de bedrijfskritische assets. ‘We hebben de ‘critical A’ assets benoemd. Als deze assets stuk gaan, dan betekent dit ongeplande stilstand. Dat is een serieuze kostenpost. Door ze goed te monitoren, krijgen we inzicht in het slijtageproces en kunnen we dit voorkomen.’
Het gericht verzamelen van data draagt bij aan het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van onderhoud. ‘Dan is onderhoud opeens niet meer het ondergeschoven kindje en een kostenpost, maar dan hebben we het over value driven maintenance. Als je dit goed over kunt brengen bij de directie, zullen zij zeker bereid zijn om te investeren in IIoT.’

Wortel

Nog even terug naar de metafoor van de wortel aan een vishengel. ‘Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat deze metafoor echt niet negatief bedoeld is. Ik heb zelf enorm veel passie voor dit onderwerp en blijf er graag achteraan jagen.’ Of Sintemaartensdijk de wortel ooit te pakken gaat krijgen is de vraag. ‘Ik denk het niet. Ontwikkelingen gaan zo snel dat je gewoon moet blijven lopen. Daarom klopt die metafoor ook. Blijf focussen op dat doel, die sappige wortel, en zie het als een vliegwiel om continu in beweging te blijven.’

IIoT is volgens Sintemaartensdijk dus zeker geen hype. ‘Je moet mee. Dit is de toekomst.’ Voor onderhoud is dit absoluut de holy grail. ‘Je krijgt eerder inzicht over wanneer een installatie kapot gaat. De absolute heilige graal is dat je nauwgezet kunt voorspellen dat iets over één week gaat falen. En als je dat per se niet wilt, kun je bijsturen en bijvoorbeeld je snelheid verlagen. Dat zijn de mogelijkheden als je alles met alles verbindt en je de data op de juiste manier analyseert. Prachtig toch?’

Meer weten? Kom 22 november naar ons Masters of Industry college

Dat Industrie 4.0 een positieve bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van processen, begrijpen we. Maar hoe maken we optimaal gebruik van het Industrial Internet of Things (IIoT)? U bent van harte welkom bij de Masters of Industry op donderdag 22 november bij Endress+Hauser in Naarden. Met presentaties van Jaap Westeneng (Endress+Hauser), Hans Sintemaartensdijk (Tata Steel IJmuiden) en een kijkje in de Endress+Hauser Experience Room en de kalibratie-installatie. Aanmelden kan via www.mastersofindustry.nl

De drie kanshebbers voor de Prins Friso Ingenieursprijs 2018 zijn bekend. De genomineerden zijn: Sander den Blanken RO (directeur bij Arup), Jan Klok (principal technologist bij Paqell en scientific project manager bij Wetsus) en Nima Tolou (assistant professor op de afdeling precision and microsystems engineering aan de TU Delft en co-founder van Flexous en Kinergizer). Op 21 maart wordt door een vakjury en publieksstemming bepaald wie de prijs in de wacht sleept en zich Ingenieur van het Jaar mag noemen.

Ir. ing. Sander den Blanken (44) is civiel ingenieur en leidt als algemeen directeur van Arup Nederland complexe infrastructurele projecten. Onder zijn leiding won Arup onder meer de Nationale Staalprijs voor de Paleisbrug in Den Bosch (2016) en een eervolle vermelding tijdens de Betonprijs 2017 voor de Dafne Schippersbrug in Utrecht.

Dr. ir. Jan Klok (34) studeerde biotechnologie aan de Wageningen Universiteit en promoveerde op het verwijderen van zwavelverbindingen uit gas. Momenteel werkt hij als procestechnoloog bij Paqell en is hij projectmanager bij Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology in Leeuwarden. Bij Wageningen University & Research is hij gastonderzoeker.

Dr. eng. Nima Tolou (35) promoveerde aan de faculteit Biomechanical Engineering van de TU Delft. Daarna werkte hij als fellow bij de Optical and Semiconductor Group aan Imperial College London. Momenteel is hij universitair docent aan de faculteit Precision and Microsystems Engineering van de TU Delft.

Momenteel staan de volledige profielen van de finalisten online en start de publieksstemming. Het publiek kan tot en met 18 maart een stem uitbrengen. Vervolgens wordt aan de hand van zowel de bevindingen van de vakjury als de publieksstemming de uitslag bepaald.

Dag van de Ingenieur

Op 21 maart wordt, tijdens de Dag van de Ingenieur bij het Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen, bekend gemaakt wie de prijs in de wacht sleept en zich Ingenieur van het Jaar en daarmee winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2018 mag noemen. KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847 en zet zich in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening. KIVI werkt met dit doel samen met de technologische industrie, kennisinstellingen, het hoger onderwijs en wereldwijd met andere beroepsorganisaties voor ingenieurs.