nieuws

Programma Watervisie 2014 bekend

Publicatie

11 sep 2014

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

Veel industriële bedrijven hebben zich in Nederland gevestigd vanwege de gunstige omstandigheden zoals de beschikbaarheid van goedkoop en schoon water. De wereldbevolking neemt toe en dus de druk op grondstoffen zoals water. Door klimaatverandering is er meer kans op grote perioden van droogte en als de wetgever beperkingen stelt aan het onttrekken van grond- of oppervlaktewater ontstaat waterstress.

 

Industriewater 2.0

De chemische industrie prijkt bovenaan de lijstjes van watergrootverbruikers. Huntsman is daar geen uitzondering op en het bedrijf heeft bewust ervoor gekozen om zijn demiwaterproductie uit te besteden aan Evides Industriewater. Max van der Meer van Huntsman zal in een interactief interview inzicht geven in de strategische beslissing om het watermanagement uit te besteden.  

Afvalwater

Ook voor papierproductie is water onontbeerlijk. Door druk op water- en energieverbruik heeft de Papier- en Kartonindustrie haar footprint op indrukwekkende wijze weten te reduceren. Afvalwater is daarin geëvolueerd van noodzakelijk kwaad tot het nieuwe goud. Michiel Adriaanse van het Kenniscentrum Papier en Karton laat de resultaten zien van de inspanningen van de papierindustrie en geeft zijn visie op verdere stappen waar ook andere branches van kunnen profiteren. 

 

Kringloopsluiting

Water kan opnieuw geschikt worden gemaakt als proceswater bij de industrie. Technologisch en economisch gezien lijken er maar weinig belemmeringen voor het sluiten van de waterkringloop, maar toch lukt het vaak niet. Volgens Frank Oesterholt van KWR moet de focus vooral worden gelegd op de menselijke en bestuurlijke aspecten van kringloopsluiting, aan het verlagen van juridische barrières bij de lokale overheid en aan het bevorderen van de publiekprivate samenwerking. De resultaten van zijn onderzoek hoort u tijdens Watervisie.

 

Watervisie 2014

Thema: Industriewater 2.0

Datum: 6 November

Plaats: Xperience Dock, RDM Campus Rotterdam

 

Kijk hier voor het actuele programma

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.