nieuws

Realisatieovereenkomst Themista slibvergister getekend

Publicatie

31 jan 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

innovatie, slib

Royal HaskoningDHV en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard tekenden de realisatieovereenkomst voor de innovatieve Themista technologie. Na op kleinere schaal te hebben proefgedraaid met Themista gaan de partners nu voor het echte werk.

In biomassa zoals afvalwaterzuiveringsslib zit energie. Vergisting van biomassa levert biogas op, maar de huidige methodiek van vergisting en biogasproductie is vaak niet optimaal. Themista is een innovatieve technologie gericht op het verbeteren en optimaliseren van de slibgisting op afvalwaterzuiveringen. Ofwel: maximale vergisting van natte slibstroom uit afvalwater, meer biogas uit dezelfde slibstroom en minder restafval. De technologie is ontwikkeld samen met Royal HaskoningDHV, STOWA en waterschap Zuiderzeeland. In 2016 bewezen de partijen dat ze op kleine schaal meer energie uit biomassa kunnen halen. In dit geval uit het slib van afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer.

Bestuurder Agnes van Zoelen: ‘De meeste energie verbruiken wij bij het zuiveren van afvalwater. We kijken naar manieren om minder energie te verbruiken maar ook hoe we meer energie duurzaam kunnen opwekken. Samenwerkingen zoals Themista zijn belangrijk voor het innovatief verduurzamen van onze afvalwaterzuiveringsproces.’

Thermisch-chemische behandeling

Themista is een thermisch-chemische behandeling waardoor de biomassa afbraak  en de biogasopbrengst in de nageschakelde slibgisting toenemen. Een Themista-installatie verhoogt de organische slibafbraak, en daarmee ook de energieopbrengsten, met tien tot twintig procent. Gezien de labprestaties, gunstige energiebalans, eenvoud en lagere operationele kosten zal de terugverdientijd, afhankelijk van de lokale situatie, vijf tot tien jaar zijn.

Nu gaat Royal HaskoningDHV aan de slag met de bouw van een installatie op grote schaal. In 2018 gaat het bedrijf het ontwerp uitwerken, aannemers selecteren, vergunningen aanvragen en starten aan de bouw van de installatie. De uiterste opleverdatum is medio 2020. Het streven is er om de Themista-installatie, getest en al, eerder op te leveren.

Bron: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard