nieuws

Rijkswaterstaat opent stuw in strijd tegen verzilting

Publicatie

6 aug 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

water, waterschaarste

Rijkswaterstaat constateerde een toenemende verzilting biij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen. Om het zout hier terug te dringen, zal de Rijks waterbeheerder meer tegendruk op de Lek creëren.

De aanhoudende droogte brengt grote uitdagingen met zich mee voor het oppervlaktewater. Een van de problemen is verzilting van de monding van rivieren. Om dit tegen te gaan, zet Rijkswaterstaat de stuw bij Hagestein deels open om daar dertig kuub per seconde door te laten, in plaats van de huidige acht kuub per seconde.  Deze extra kuubs water worden grotendeels ingelaten via de Bernardsluizen bij Tiel.

Hinder scheepvaart

Het openzetten van de sluizen leidt wel tot hinder voor de scheepvaart in de Bernardsluizen, die vanwege de veiligheid gestremd zijn. Schepen uit Duitsland worden dan ook omgeleid en kunnen via de Neder-Rijn in de richting Amsterdam varen.

Droogte

Rijkswaterstaat bewaakt de kwaliteit van het zoetwater in Nederland en maakt bij extreme droogte gebruik van de zogenaamde verdringingsreeks. Daarbij krijgen kwetsbare natuurgebieden en assets die de veiligheid bewaken, zoals dijken, voorrang. Daarna zijn de nutsvoorzieningen, drinkwater en energie, aan de beurt. Het water dat dan nog over is, is bestemd voor kleinschalig hoogwaardig gebruik, waaronder de industrie valt. De industrie kan dan ook inlaatrestructies opgelegd krijgen. Tot op heden is dat nog niet gedaan.

 

Bron: Rijkswaterstaat