nieuws

Rioolwaterzuivering Zwolle wordt Energiefabriek

Publicatie

25 mrt 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Het Dagelijks bestuur van het Waterschap Groot Salland dient in de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 3 april een voorstel in om van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zwolle een Energiefabriek te maken. Met het aanschaffen van een ‘snelkookpan voor slib' kan het waterschap meer biogas produceren. Zoveel meer zelfs dat in de loop van 2017 de rioolwaterzuivering een Energiefabriek mag worden genoemd. De zuivering is dan zelfvoorzienend qua energieverbruik.

 

Er zal zelfs meer energie geproduceerd worden dan nodig. Dit overschot wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast wordt een besparing op de jaarlijkse kosten bereikt. Op termijn zal het Waterschap Groot Salland jaarlijks 1,2 miljoen kilowattuur elektriciteit méér opwekken dan nu. Dat is te vergelijken met het verbruik van zo'n 340 huishoudens per jaar.

Het produceren van biogas dat door elektromotoren wordt omgezet in elektriciteit op rioolwaterzuiveringen heeft alles te maken met slib: het restproduct dat overblijft na het zuiveren van rioolwater. Het Waterschap Groot Salland heeft onderzocht hoe de slibverwerking van de negen rioolwaterzuiveriingen in haar werkgebied zo weinig mogelijk kost, maar tegelijkertijd (veel) meer elektriciteit oplevert.

 

Zuivering Zwolle vs zuivering Kampen

De afzet van (ontwaterd) slib bepaalt voor een belangrijk deel de totale kosten van zuivering van rioolwater. Daarom is voor het waterschap een optimaal scenario voor slibverwerking van groot belang. Groot Salland heeft bestudeerd hoe nieuwe inzichten in energieopwekking en terugwinning van grondstoffen uit rioolwater het best vertaald kunnen worden naar de concrete eigen situatie. Conclusie: door te investeren in de rioolwaterzuivering Zwolle en de gistingsinstallatie op de zuivering in Kampen te sluiten. Daardoor is de zuivering in Kampen medio 2017 geen Energiefabriek meer, maar gaan ook forse kostenposten aan Kampen voorbij. Door de gistingsinstallatie te sluiten, zijn namelijk extra en kostbare maatregelen voor gasveiligheid niet meer nodig (jaarlijks oplopend tot 140.000,- euro).

 

Snelkookpan

Door het aanschaffen van een voorbehandeling van slib op rwzi Zwolle wordt meer biogas geproduceerd. Het gaat om een zogeheten thermische drukhydrolyse, een soort snelkookpan. Het slib wordt hierbij ‘gekraakt' door het kortdurend onder hoge temperatuur aan hoge druk bloot te stellen. Hiermee wordt meer biogas uit het slib geproduceerd en levert dus ook meer elektriciteit op.

 

Struviet

Tegelijkertijd zet Groot Salland een eerste stap in het terugwinnen van meststoffen uit rioolwater. Op kleine schaal zal op de zuivering in Zwolle ook fosfaatzout (struviet) worden geproduceerd. Dit kan worden ingezet als kunstmest. Maximale fosfaatterugwinning is met de huidige fosfaatprijzen niet lonend: alleen al de kosten van toe te voegen chemicaliën zijn hoger dan de huidige opbrengst van fosfaat. Daarnaast moet ook aanvullend worden geïnvesteerd. Het waterschap volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet. Mocht het in de toekomst toch financieel aantrekkelijk worden om grootschalig fosfaat terug te winnen, dan kan dit technisch eenvoudig ingepast worden.

 

De benodigde budgetten zijn al opgenomen in de huidige begroting. Daarin is rekening gehouden met circa acht miljoen euro aan voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de slibverwerking.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.