nieuws

Schultz: ‘Ook private investeringen nodig voor aanpak wereldwaterproblemen’

Publicatie

14 apr 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Minister Schultz bracht van 9 tot en met 14 april een bezoek aan Zuid-Korea. Ze was als vicevoorzitter aanwezig bij de vergadering van het High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP) van de Verenigde Naties. Ook sprak de minister op het 7e Wereld Water Forum en had ze bilaterale gesprekken met regeringsvertegenwoordigers uit onder meer Vietnam, Korea en Indonesië. Met Indonesië tekende minister Schultz een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst op het gebied van watermanagement, onder meer om de Nederlandse activiteiten in Jakarta voort te zetten. Ook tekende Schultz met het Koreaanse ministerie van Infrastructuur en Transport een samenwerkingsovereenkomst gericht op het gemeenschappelijk optrekken van Nederland en Korea in derde landen, zoals Indonesië, Vietnam of Myanmar.

 

Duurzame economische ontwikkeling

Het leidt volgens Schultz geen twijfel dat investeringen in de aanpak van waterproblemen een voorwaarde zijn voor verdere economische ontwikkeling. “Zonder voldoende drinkwater en sanitaire voorzieningen en zonder bescherming tegen overstromingen is er geen economische groei. Voor elke politieke ambitie, voor elk duurzaam doel dat we vaststellen, is water de basis. Preventie loont – niet alleen in mensenlevens maar ook economisch.”

 

Wereldwijde publiekprivate samenwerking

De OESO en de universiteit van Oxford presenteerden tijdens het Wereld Water Forum een onderzoek waarin het belang van waterveiligheid voor economische groei wordt aangetoond. Om de wereld waterveilig te maken zijn omvangrijke investeringen nodig. Schultz: “Eén ding is voor mij cruciaal: de markt is onderdeel van de oplossing. Naast publiek geld is steeds vaker ook privaat geld noodzakelijk. We moeten de voorwaarden scheppen om private financiers voor deze markt te interesseren. Daarmee bouwen we een brug tussen publiek en privaat geld.” Schultz werkt om die reden samen met het Global Water Practice van de Wereldbank. “Het doel is een wereldwijde publiekprivate samenwerking te starten, onder meer met betrokkenheid van de International Finance Corporation (IFC, Wereldbank), de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), de Asian Development Bank (ADB) en andere internationale instellingen. Alleen door slimme samenwerking kunnen we tot grote resultaten komen.”

 

Deltacoalitie

Minister Schultz wil graag concrete acties initiëren. Zo heeft Nederland vorige maand tijdens de VN World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, Japan, voorgesteld een Deltacoalitie op te richten: een platform waarin ‘lage’ landen samen optrekken en ervaringen en expertise uitwisselen. Minister Schultz heeft hiervoor in Korea diverse bilaterale gesprekken gehad. Inmiddels hebben ook Colombia, de Filippijnen, Frankrijk, Japan en Vietnam verklaard mee te doen. “Delta’s behoren tot de dichtstbevolkte gebieden op aarde. Hier liggen de grootste steden: New York, Shanghai, Ho-Chi-Minh City, Kaapstad, Mumbai, Londen. De verstedelijking blijft toenemen en dat zorgt voor veel groei, economische voorspoed en ontwikkelkansen. Als er geen maatregelen worden genomen tegen de gevolgen van klimaatverandering, is dat een enorm risico.”

 

Duurzaam Doel

Het World Economic Forum benoemde water onlangs tot nummer 1 van wereldwijde risico’s. Als we niets doen, worden in 2040 twee miljard mensen getroffen. In 2080 vier miljard mensen. Nederland is een warm pleitbezorger voor het aanwijzen van het watervraagstuk en de overstromingsrisico’s als onderdeel van de nieuwe Doelen voor Duurzame Ontwikkeling van de VN. Deze Sustainable Development Goals (SDGs) worden dit jaar gepresenteerd als vervolg op de Millenniumdoelen. Schultz benadrukte in Korea dat dat grote verplichtingen voor de internationale gemeenschap met zich brengt. 'We besteden op dit moment veel tijd aan onderhandelingen en de exacte formulering van de doelen en subdoelen. Laat dat geen doel op zich worden. Water wacht niet tot er een akkoord is gesloten. We moeten in actie komen. Zodat we op het volgende Wereld Water Forum of de volgende VN-conferentie de vruchten kunnen plukken en daarop verder kunnen bouwen.'

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.