nieuws

Schultz tekent aanvalsplan Waterkwaliteit

Publicatie

16 nov 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De laatste jaren is hard gewerkt om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Maar ons water voldoet op veel plekken nog niet aan de eisen en wensen. Met de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater werken alle betrokken partners op gebied van drinkwater, land- en tuinbouw, natuur, industrie, recreatie, gezondheidszorg en kennis komende jaren aan hardnekkige bestaande problemen zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en aan opkomende problemen zoals medicijnresten en microplastics. Zo kunnen ook de komende generaties genieten van voldoende schoon water.

 

Minister Schultz: ‘Het Nederlandse drinkwater kan moeiteloos concurreren met het mineraalwater uit de supermarkt. Eigenlijk een technologisch wonder om trots op te zijn. Alleen is zoet water van goede kwaliteit allesbehalve vanzelfsprekend. We moeten iedere dag hard werken aan schoon water. Ik vind het een mooie stap dat we samen met alle betrokken partijen werken aan waterkwaliteit.”

 

De Delta-aanpak pakt de waterkwaliteit over de volle breedte aan. Het gaat om meststoffen (nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen, waterkwaliteit bij drinkwaterbronnen en de waterkwaliteit van onze grote wateren. Het gaat ook over nieuwe stoffen in het water zoals medicijnresten en microplastics (kleine bolletjes in tandpasta en gezichtscubs) die een steeds groter probleem vormen. Voor de oplossing moeten we kijken naar de hele keten. Dus niet alleen naar de waterzuivering als de verontreiniging al heeft plaatsgevonden. Ook de bron moet aangepakt worden.

 

Uit het onlangs verschenen RIVM-rapport ‘Geneesmiddelen en Waterkwaliteit’ blijkt dat er aanleiding is tot zorg over de effecten van geneesmiddelen op de waterkwaliteit en ons milieu. Daarom wordt nu de samenwerking gezocht met de zorgsector en worden concrete maatregelen getroffen om de hoeveelheid medicijnresten in ons water te beperken. Water- en zorgsector bekijken samen waar de effecten van medicijngebruik op het milieu verminderd kunnen worden. Ook zijn waterschappen, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van IenM gestart met een onderzoek naar efficiënte zuiveringsmethoden, zoals bij de rioolwaterzuivering in Papendrecht, en komen de waterschappen binnen enkele maanden met de resultaten van het onderzoek naar plekken waar aanvullende zuivering het meest effectief ingezet kan worden.  

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat met deze impuls voor de waterkwaliteit de Europees gestelde doelen voor 2027 gehaald kunnen worden. De aanpak wordt komend jaar verder uitgewerkt met concretere maatregelen voor de langere termijn tot een nieuw Bestuursakkoord Water.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.