nieuws

Start Freshmaker Zuid-Beveland

Publicatie

24 jun 2013

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In de Zuidwestelijke Delta is de beschikbaarheid van zoetwater, nu en in de toekomst, geen vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd is water hard nodig voor de ontwikkeling en groei in de lokale fruitsector. Doordat in veel gebieden in de winterperiode een grote hoeveelheid zoetwater beschikbaar is vanuit het oppervlaktewater (of de landbouwwaterleiding) vormen inname en berging van water in de deze periode een goede oplossing voor het tijdelijke zoetwatertekort in de zomer. Berging van zoetwater in de ondergrond heeft als voordeel dat er genoeg ruimte is en dat het water wordt beschermd tegen allerlei invloeden.

Een nieuwe manier om zoetwater in de bodem op te slaan is de Freshmaker. Met deze innovatieve technologie wordt de (dunne) zoetwaterlaag onder landbouwgebieden in de winterperiode vergroot, om daarmee de zoetwaterbehoefte in de zomer beter te kunnen dekken. Op een diepte van tien tot vijftien meter wordt met een horizontale put brak of zout water onttrokken, waardoor ruimte ontstaat voor de (kunstmatige) infiltratie van het zoete neerslagoverschot.

In Ovezande wordt de Freshmaker voor het eerst toegepast, waardoor fruitteler Rijk-Boonman zelfs in lange perioden van droogte over voldoende zoetwater kan beschikken. Onderzoekers volgen de infiltratie, opslag en terugwinning van het water, zodat de potentie van de Freshmaker inzichtelijk wordt.

De installatie is onderdeel van een pilot van KWR Watercycle Research Institute, Meeuwse Handelsonderneming en ZLTO, en wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksproject GO-FRESH van Kennis voor Klimaat. De openingshandeling vindt plaats door betrokken partijen en bestuurders, die hiermee aangeven dat samenwerking tot concrete oplossingen leidt.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.