nieuws

Stem nu op uw favoriete Water Innovator of the Year

Publicatie

28 okt 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De deskundige jury met onder meer juryvoorzitter Cees Buisman van Wetsus heeft een belangrijke stem in de verkiezing van de Waterinnovator of the Year. Maar ook u kunt stemmen op uw favoriet. Klik hier om de films te zien van de kandidaten en te stemmen.

 

Memthane

Anaerobe membraan bioreactor met ultrafiltratie

Memthane is een anaerobe membraan bioreactor die de energieproductie uit industrieel afvalwater optimaliseert en bovendien de kwaliteit van het effluent verbetert

Het proces combineert twee bestaande en bewezen technologieën: de biologische afvalwaterbehandeling van Biothane en de X-Flow ultrafiltratie membraanseparatie-technologie van Pentair.

Door gebruik te maken van anaerobe vergisting, neemt de productie van biogas toe. Bijkomend voor deel is dat het proces weinig energie nodig gebruikt, een kleine voetafdruk heeft, minder chemicaliën gebruikt en ook de hoeveelheid slib neemt af. Door het biogas te gebruiken voor energieopwekking kan een afvalwaterinstallatie energieneutraal worden. Het proces is bovendien zo eenvoudig dat de reactor eenvoudig op afstand kan worden bediend.

Na de anaerobe processtap scheidt de ultrafiltratie membraanunit het schone permeaat van de biomassa. Het grootste deel van de overgebleven biomassa wordt opnieuw in de bioreactor geleidt, terwijl een klein deel wordt ontwaterd en afgevoerd.

Door deze aanpak wordt meer biogas uit afvalwater gewonnen en neemt het chemisch zuurstofverbruik van het water dermate af dat het vrijwel onbehandeld kan worden geloosd of opnieuw in het proces kan worden gebruikt.

 

CADoS

Slibontwatering met toiletpapier

Cellulose van toiletpapier wordt met een fijnzeef-installatie uit het ruw afvalwater gezeefd. Hierdoor wordt het afvalwaterzuiveringsproces minder belast met vaste stof, waardoor het energieverbruik voor de biologische zuivering verlaagt.

Het onderzoeksproject CADoS is gericht op een vergaande optimalisatie van zowel de waterlijn als de sliblijn. Het proces verlaagt de operationele kosten en vereenvoudigt de slibverwerking.Het afgescheiden zeefgoed kan ook als grondstof voor biogas of bioplastics dienen.

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ulrum is een proefinstallatie ingezet waarmee het bestaande zuiveringsproces tegen lagere operationele kosten plaatsvindt.

Maar belangrijker nog, de bestaande slibverwerking wordt vergaand vereenvoudigd doordat bestaande processen, zoals slibindikking, vervallen. Chemicaliëndoseringen in de slibverwerking worden in belangrijke mate verminderd. Het geproduceerde zeefgoed is een grondstof die per vrachtwagen wordt vervoerd naar een grondstoffenafnemer in de regio. De vrijkomende afvalstoffen worden dichter bij de bron in volume gereduceerd en in de regio als grondstof hergebruikt. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen.

 

High Voltage Water

Water efficiënter ontzilten met inktjet-printer techniek

High Voltage Water zegt het energieverbruik en de investeringskosten van thermisch ontzilten drastisch omlaag te kunnen brengen door gebruik te maken van elektrospray-techniek, dat met name bekend is van de inktjet-printer.

Electrospraying is met name bekend van inktjetprinters. Druppels worden daarbij geladen zodat ze elkaar afstoten, waardoor een fijne en gelijkmatige nevel ontstaat. Een promovendus van toptechnologisch instituut voor watertechnologie Wetsus ontdekte dat dezelfde technologie op veel grotere schaal en met grotere debieten kan worden toegepast voor waterontzilting.

Een typische ontziltingsinstallatie werkt met verdampers waar het zoute water op wordt gespoten, waarna het water verdampt en het zout achterblijft. Met elektrospray-technieken moet het mogelijk zijn om het water veel beter te verdelen over de verdampers, waardoor de warmteoverdracht van de verdampers op het water en daarmee het rendement aanzienlijk toeneemt. Mogelijk bijkomend voordeel van de constante voeding is dat de pijp constant vochtig is, waardoor corrosie wordt verminderd.

 

 

Wilt u de films zien en stemmen? Klik hier

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.