nieuws

Subsidie moet circulaire economie vlottrekken

Publicatie

25 apr 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

Water Innovator of the Year

Het winnen van de Water Innovator of the Year-verkiezing is voor de betrokken partners van het Phario-project een eer, maar zeker geen kroon op het werk. Het werk is namelijk nog lang niet klaar. De pilot demonstreerde dat het mogelijk is om bio-PHA, een biologisch afbreekbaar kunststof, te produceren uit rioolslib. Om de technologie echt maatschappelijke meerwaarde te geven, is opschaling nodig naar een proefinstallatie en uiteindelijk een full scale fabriek.

Zoals bij veel van dit soort innovatieve technologieën, worstelt men met de noodzakelijke stappen naar volwassenheid. De belofte van een waardevol en duurzaam alternatief voor kunststoffen op fossiele basis is echter te groot om de handdoek in de ring te werpen. En dus grijpt het team rondom de Phario-techniek de titel Water Innovator of the Year 2018 aan om de drempels naar een circulaire watersector te adresseren en waar mogelijk te slechten.

Politieke ondersteuning

Theo Schots, bestuurslid van de fractie bedrijven van Waterschap Brabantse Delta: ‘We staan momenteel op een moeilijk punt in het project. Het technische bewijs is geleverd dat we PHA uit afvalwater kunnen produceren, maar we moeten nog wel bewijzen dat dit ook op grotere schaal mogelijk is. We zullen dus nog een pilotinstallatie moeten bouwen voordat kan worden geïnvesteerd in een full scale-installatie.’

Schots: ‘Het duale in deze ontwikkeling is dat een waterschap niet op de wereld is om plastic te produceren, maar de belofte van duurzame PHA productie uit afvalproducten te mooi is om te laten lopen. Als de rijksoverheid dan ook serieus werk wil maken van de circulaire economie, iets wat ze wel pretendeert, zal ze ook met stimulerende maatregelen moeten komen.’

Publieke partijen

HVC is partner van het Phario-project en directeur Chris Kuijten kent de dilemma’s waarvoor de waterschappen staan. ‘De taken van overheidsbedrijven zijn anders dan die van commerciële bedrijven. Als publiek bedrijf kan je eerder kiezen voor lange termijn investeringen, omdat de investeringen niet binnen vijf jaar hoeven te zijn terugverdiend.’

De opschaling van Phario ziet Kuijten nog niet gebeuren zonder publieke bemoeienis. ‘De technologie is nog te pril om door een commerciële partij te worden opgepikt. De publieke partijen zouden dan ook de ruimte moeten krijgen om ook de volgende fase te financieren. Het voordeel van het grote aantal ketenpartners rondom de technologie is dat de risico’s over vele partijen zijn verdeeld.’

Alginaat

Directeur Business Development & Innovations Paul Roeleveld van Royal HaskoningDHV stond voor een zelfde uitdaging bij de productie van ALE: alginaat dat ontstaat in de Nereda korrelslibreactor. ‘De kracht van beide innovaties zit met name in het uitgebreide netwerk dat zich inmiddels heeft gevormd rondom de technologie. Als ik de bij Phario betrokken partijen één tip kan geven, dan is het om een vergelijkbaar netwerk samen te stellen.

Dit bericht is een fragment van een artikel uit de komende editie van Utilities. Begin mei kunt u Utilities 3, met het thema: schoon gas en biomassa, op de mat verwachen. Nog geen abonnee: meldt u zich snel hier aan.

Bron: Utilities