Donderdag 14 februari vond bij Heineken in Zoeterwoude het Watervisie congres plaats. Met ruim 125 bezoekers mogen we terugblikken op een mooie dag met veel interessante inhoud rond het thema ‘Proactieve coalities’. De bezoekers beoordeelden de dag met een 8,0.

Enkele reacties van onze bezoekers:

 • “Goede afwisseling; mooi compleet programma.”
 • “Balans tussen mannelijke en vrouwelijke sprekers wordt erg gewaardeerd. Indien niet bewust, zeker iets om er in te houden.”
 • “Het was een grandioos bezoek en een boeiend en informatief congres. Alle lof voor de organisatie.”
 •  “Actueel thema en relevante sprekers.”


Energietransitie vraagt om waterstrategie

Met het Klimaatakkoord zet de industrie grote stappen in de energietransitie. Water is de belangrijkste energie- en grondstoffendrager in industriële processen. Daarom kijken industriële leiders steeds vaker naar de wisselwerking tussen water, energie en grondstoffen. Een integrale visie levert ze extra waarde op door (kosten)besparingen in het gebruik en terugdringing van emissies. Temeer omdat water als medium ook een rol kan spelen in circulaire ketens.

Heineken Nederland in Zoeterwoude was deze keer gastheer van het Watervisie Congres. De brouwer heeft zijn eigen watervisie vastgelegd in de Brewing a Better World strategie.

PROGRAMMA 2019

10.00 uur Rondleiding brouwerij (vol=vol)

 • Ontvangst met koffie/thee in ontvangstgebouw ‘De Hooiberg’
 • Naar de filmzaal: maak door middel van een korte mondelinge inleiding en een film kennis met Heineken
 • In Engelse dubbeldekker een rit over het brouwerijterrein, daarna gaat de rondleiding te voet verder
 • Rondleiding te voet: Bezoek aan het brouwhuis, het kelderdienstgebouw, de bottelarijen en het volgoedmagazijn
 • Opgehaald door de Engelse dubbeldekker die u terugbrengt naar het ontvangstgebouw ‘De Hooiberg’

12.00 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur Start congres

Introductie dagvoorzitters Wim Raaijen, Hoofdredacteur Petrochem en Gertjan Lankhorst, Voorzitter VEMW.

Openingslezing Annemieke Nijhof (Lid van het Nationale Klimaatberaad)

Pitches Waterinnovator of the year

 • Industriewater Eerbeek – Walter Hulshof
 • Metal Membranes – Sybrand Metz
 • Sponsh – Kurt Hamming

14.15 uur Korte pauze

14.45 uur Vervolg congres

Keynote Jan Kempers (Manager Sustainable Development, Heineken) – Op weg naar een klimaat neutrale Heineken brouwerij
Heineken streeft naar een klimaat neutrale brouwerij en zet daarvoor in op vijf groene cirkels. Niet geheel toevallig staan energie en water op nummer één en twee. Manager Duurzame Ontwikkeling Jan Kempers van Heineken Nederland Supply spreekt over de keuzes van Heineken voor een klimaat neutrale Heineken brouwerij in een klimaat neutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaat neutrale maatschappij.

Keynote Willemien Terpstra (Vice President Fuels, LyondellBasell) – Circulair stoomproject LyondellBasell is beste voor milieu
LyondellBasell en Covestro zetten vanaf volgend jaar een aantal waterige en zoute afvalstromen van de eigen processen om in hogedrukstoom, die een energiebron is voor de Maasvlakte-fabriek. Daarmee besparen de bedrijven jaarlijks 0,9 petajoule aan energie en voorkomen ze de uitstoot van om en nabij 140 duizend ton CO2. ‘We zijn dit project gestart vanuit de morele overtuiging dat de inzet van waardevolle reststromen voor stoomproductie de juiste stap is’, zegt Vice-President Fuels & Styrene Chain Willmien Terpstra van LyondellBasell. ‘Dat wil echter niet zeggen dat het ook aan de interne rendementseisen van een commerciële fabriek voldoet. We implementeren een techniek die hiervoor nog nooit is toegepast, met al zijn onzekerheden en tegenvallers, in de overtuiging het beste te doen wat betreft energie-efficiency en milieu-impact. Dat vergt wel vertrouwen van de organisatie zelf, maar zeker ook van de overheden die zich met de vergunningen bezighouden. In de praktijk komen we helaas nog heel wat vertragende wet- en regelgeving tegen.’

15.45 uur Korte pauze

16.15 uur Vervolg programma

Presentatie Sonny Schepers (Senior Sustainability Engineer, USG/Chemelot) – Chemelot wil effluent als koel- en proceswater
USG Industrial Utilities liet de mogelijkheden onderzoeken om effluent, afkomstig van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAIZI) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), geschikt te maken voor koel- en proceswater voor industriepark Chemelot. Met deze studie wordt naar alternatieven gekeken om de afhankelijkheid van Maaswater uit het nabijgelegen Julianakanaal te verminderen en hergebruik van water verder te stimuleren. Het unieke aspect hiervan is de integratie van communale en industriele waterketens en de toepassing van duurzame technieken. Sonny Schepers presenteert tijdens het Watervisie congres de eerste resultaten van het onderzoek.

Afsluitende lezing Peter Glas (Deltacommissaris)

Bekendmaking winnaar Water Innovator of the Year 2019

17.30 uur Netwerkborrel

18.30 uur Einde congres