nieuws

Van Veldhoven wil circulaire economie vlottrekken

Publicatie

2 jul 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

circulaire economie, klimaatakkoord

Als het aan staatssectretaris Stientje van Veldhoven(Infrastructuur en Waterstaat) ligt, is de tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens weggooien en verbranden is voorbij. Om  de circulaire economie mogelijk te maken wil Van Veldhoven onder meer een betonakkoord en een Plastic Pact. Partijen die dit goed oppakken krijgen ondersteuning, terwijl de achterblijvers meer zullen betalen voor het inzamelen van afval.

Van Veldhoven: ‘Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of werk maken van een circulaire economie. En als ik zie hoeveel plannen er zijn en met hoeveel energie er aan die nieuwe economie gewerkt wordt, stemt me dat heel optimistisch. Nederland is goed op weg en ligt op koers voor 2050!’

Circulair ontwerpen

Als antwoord op de plannen voor een circulair Nederland in 2050 maakt Van Veldhoven met andere bewindspersonen werk van een aantal zaken, zoals inzet op circulair ontwerpen. Dat betekent dat het al rekening wordt gehouden met het hergebruik van spullen, nog voor dat ze überhaupt ontworpen zijn. Het kabinet zal daarom circulair ontwerpen vastleggen in de eindtermen van alle relevante opleidingen op universitair, hbo- en mbo-niveau.

Betonakkoord

Van Veldhoven wil ook een Betonakkoord afsluiten met opdrachtgevers, betonproducenten en aannemers. Daarin wordt vastgelegd dat  vrijgekomen beton opnieuw wordt gebruikt.

Verantwoordelijkheid

Producenten van wegwerpproducten, meubels en textiel krijgen meer verantwoordelijkheid voor het afval van hun product. Zo zouden producenten van niet of moeilijk te recyclen spullen een hogere bijdrage moeten betalen voor het inzamelen van afval.

Plastic Pact

De staatssecretaris is ook duidelijk over plastic wegwerpartikelen: dit zou moeten worden verboden. Dit betekent het einde van bijvoorbeeld plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik. Nederland ondersteunt de voorstellen van de Europese commissie op dit gebied van harte. Daarnaast werkt Van Veldhoven voor een brede aanpak voor plastic aan een Plastic Pact. Verwacht in 2019.

Goed voorbeeld

Nederlandse overheden die het goede voorbeeld geven als zij bij het kopen van hun spullen beter letten op duurzaamheid. Zo zijn alle opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail vanaf 2030 circulair. Defensie heeft bijvoorbeeld al zo’n aanbesteding gedaan voor hun bedrijfskleding en Rijkswaterstaat voor duurzaam kantoormeubilair. Ook de catering binnen het Rijk wordt in stappen circulair gemaakt. In totaal kan op die manier kan al in 2021 één megaton CO2 worden bespaard.

Ondersteuning

De minister wil er ook samen met ondernemers en banken voor zorgen dat bedrijven die goede plannen hebben in staat zijn om hun product in de markt te zetten. Het kabinet kan vanuit de Klimaatenveloppe een bijdrage leveren om beproefde circulaire concepten een steun in de rug te geven om kosteneffectief CO2 te besparen.

Helpt bij klimaatopgave

Een circulaire economie helpt om de klimaatdoelen te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat een circulaire economie in 2030 bijna acht megaton CO2-uitstoot scheelt, oplopend tot dertien megaton in 2050. Daarmee kan circulaire economie zo’n 15 procent vormen van de totale vermindering van 56 megaton CO2 in 2030 uit het Regeerakkoord.

Bron: Rijksoverheid