nieuws

VEMW: Toezicht op drinkwatertarieven gaat nat

Publicatie

30 sep 2013

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In 2011 is de Drinkwaterwet tot stand gekomen. Daarin staat dat drinkwaterbedrijven tarieven moeten hanteren die kostendekkend, transparant en niet-discriminerend zijn. Het rapport van de ILT toont aan dat van transparantie geen sprake is. Geen van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven is erin geslaagd om duidelijk te maken hoe de tarieven tot stand zijn gekomen. ILT stelt verder dat de bedrijven Waternet en Dunea niet kostendekkend opereren. Ook op andere punten opereren drinkwaterbedrijven niet in lijn met de Drinkwaterwet. Zo zijn de begrote vermogenskosten hoger dan wat wettelijk is toegestaan en zijn activa niet altijd gewaardeerd tegen de historisch kostprijs.

Waterkamer

VEMW vindt het onbegrijpelijk dat de monopolistische drinkwaterbedrijven wegkomen met slechts een waarschuwing. Dit toont volgens VEMW aan dat de positie van de drinkwaterconsument niet serieus wordt genomen en het toezicht serieuze gebreken vertoont. VEMW en de Consumentenbond, belangenbehartiger van huishoudelijke consumenten, hebben in het verleden al eens gepleit voor een aparte Waterkamer bij de ACM om beter toezicht op de waterbedrijven te houden. Directeur Water Roy Tummers: “Het ILT-rapport toont aan dat de huidige adviesrol van de ACM niet toereikend is en verstevigd moet worden. Water is nog steeds de enige netwerksector zonder toezicht. De gebonden afnemer van energie kan wel rekenen op scherp, onafhankelijk en deskundig toezicht door de ACM. In de drinkwatersector wordt een sterke rol van de ACM node gemist door de consument”.
VEMW en de Consumentenbond roepen de Minister van I&M op om maatregelen te treffen en het toezicht op de drinkwatertarieven aan te scherpen.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.