nieuws

VEMW: Uitvoering waterbelastingplan gehuld in dikke mist

Publicatie

19 nov 2013

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Onlangs heeft een Kamermeerderheid zich uitgesproken voor een zogenaamde degressieve tariefstructuur voor de leidingwaterbelasting. Via een gestaffeld tarief wordt uitgerekend hoeveel belasting een gebruiker van leidingwater betaalt. Gevolg is een forse extra lastenverzwaring voor bedrijven die afhankelijk zijn van leidingwater.

 

Eén van de onduidelijkheden betreft de beoogde reikwijdte van de maatregel. Directeur Water van VEMW Roy Tummers: “Het is volstrekt onduidelijk welke waterleveringen onder de nieuwe maatregel vallen. Steeds meer bedrijven maken uit oogpunt van betaalbaarheid en/of duurzaamheid gebruik van ander water dan drinkwater dat per leiding wordt aangevoerd, waarmee het dus geen drinkwater is maar wel leidingwater. Dit kan oppervlaktewater zijn dat is voorgezuiverd maar ook het eigen gezuiverde afvalwater of proceswater dat van een derde wordt betrokken. Het is niet bekend of over dit soort waterleveringen belasting moet worden betaald”.

 

Tummers vervolgt: “Ook over de eisen die worden gesteld aan monitoring, registratie en kalibratie van meetsystemen tasten bedrijven in het duister. Deze eisen brengen uitvoeringskosten met zich mee voor bedrijven. Kosten die behoorlijk kunnen oplopen. Onduidelijk is ook of alle bedrijven die belasting over hun leidingwater moeten gaan betalen genoemde eisen tijdig gerealiseerd kunnen krijgen”.

 

In de laatste Nota van wijziging die de staatssecretaris op het laatste moment naar de Kamer heeft gestuurd, staat dat invoering per 1 januari 2014 niet haalbaar is en daarom doorschuift naar 1 juli 2014. Over de feitelijke implementatie wordt met geen woord gerept, waardoor de uitvoering helaas in dikke mist gehuld blijft. Tummers tot slot: “De praktijk is vele malen veelkleuriger en complexer dan de staatssecretaris doet voorkomen. Op industrieterreinen gaat het vaak om veel verschillende leveringen van water van uiteenlopende kwaliteiten door diverse spelers. Het is onduidelijk hoe de staatssecretaris met dit soort situaties om wil gaan. VEMW roept de Tweede Kamer op om de staatssecretaris ertoe te bewegen de vereiste duidelijkheid over reikwijdte, eisen en haalbaarheid alsnog te geven.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.