nieuws

Verdygo: de modulaire, duurzame rwzi van de toekomst

Publicatie

21 apr 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In een zeer korte bouwperiode wordt de eerste afvalwaterzuivering volgens Verdygo concept gerealiseerd. Door nauw samen te werken met een aantal marktpartijen is Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in staat om een innovatief en prestigieus concept neer te zetten. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld wordt de biologische zuivering, inclusief de slibindikking vervangen volgens de opzet van het Verdygo-concept. Op een tweede zuiveringslocatie, de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond wordt de complete aanvoerinstallatie, bestaande uit een opvoergemaal en vuilroosters vervangen. Samen vormen de twee projecten een blauwdruk van een complete nieuwe zuiveringsinstallatie volgens het Verdygo-concept.

 

Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de kosten ten opzichte van traditionele bouw met ruim twintig procent worden verlaagd en de bouwtijd met een derde van de tijd wordt verkort. Ook in het onderhoud kan jaarlijks een besparing van twintig procent worden gerealiseerd, hetgeen uiteraard óók in het belang van de burger is. Zij betalen tenslotte belasting voor de zuivering van het rioolwater. Doelstelling is om beide projecten medio 2016 op te leveren. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van 10,7 miljoen euro.

Modulair en duurzaam

 

De kern van Verdygo is de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën. Het Verdygo-concept is volledig bovengronds, compact en verplaatsbaar. Zo kun je effectief inspelen en anticiperen op dynamische ontwikkelingen en veranderende normen. Het modulaire systeem maakt bovendien snel, goedkoop en arbotechnisch verantwoord onderhoud mogelijk. Met Verdygo wordt geen afvalwater gezuiverd, maar gezuiverd afvalwater geproduceerd. Door decentrale zuiveringen dichtbij watergebruikers te plaatsen, wordt hergebruik van gezuiverd water gestimuleerd.

Uitwerking en aanbesteding

Bij de uitwerking is niet over een nacht ijs gegaan. In het voortraject zijn diverse businesscases uitgewerkt, voorverkenningen gedaan naar marktpartijen/fabrikanten voor de ontwikkeling en bouw en zijn mogelijke samenwerkingspartners gezocht voor het (internationaal) vermarkten van de innovatieve installatie. De resultaten van de voorverkenningen betekenden groen licht voor de verdere uitwerking van een eerste Verdygo-project op de waterzuiveringsinstallaties in Simpelveld en Roermond. Dat begon met een intensief en zorgvuldig aanbestedingstraject, waarbij niet alleen prijs maar talloze andere randvoorwaarden als duurzaamheid en flexibiliteit een belangrijke rol hebben gespeeld.

Gunning opdrachten

In oktober 2015 is het startsein gegeven voor de daadwerkelijke bouw en ontwikkeling van de eerste Verdygo-installaties. Dat gebeurde met de officiële ondertekening van de contracten met alle betrokken partijen. Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw uit Goor is als hoofdaannemer gecontracteerd. Royal Haskoning DHV levert de innovatieve Nereda zuiveringstechnologie. Voor de bouw van de tanks zorgen vier leveranciers (ISS Tanks, SBE, Bestcon en De Groot Vroomshoop) en de firma Croon levert software voor WAUTER, het centrale procesautomatiseringssysteem.

 

Organisatie

Om het Verdygo-concept daadwerkelijk vorm te geven heeft ons bedrijf ervoor gekozen om de eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties geleidelijk te vervangen. Daarbij is uitgangspunt dat de bouw wordt verzorgd door externe marktpartijen; onderhoud en beheer ligt bij Waterschapsbedrijf Limburg. Eind maart 2015 is Verdygo BV opgericht, een zelfstandig werkbedrijf van Waterschapsbedrijf Limburg voor kennisexploratie en kennisuitwisseling met private partijen in binnen- en buitenland. Een aparte entiteit, zodat de belastingbetaler geen risico loopt. Verdygo BV zal samen met partners in de markt het concept zowel nationaal als internationaal vermarkten.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.