nieuws

Verlaging innamecriterium Brielse meerwater

Publicatie

7 apr 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Het waterschap Hollandse Delta heeft besloten om het innamecriterium voor Brielse Meerwater te verlagen naar een 830 µS/cm. Gevolg is dat er minder zout water wordt ingelaten. Dat is gunstig voor de industriële watergebruikers in de Rijnmond die gebruik maken van het water uit het Brielse meer.

 

Geleidbaarheid

Aanleiding voor de maatregel is een door Deltares uitgevoerde studie naar de robuustheid van het Brielse Meer.  De resultaten van deze studie hebben het waterschap doen besluiten om het innamecriterium te verlagen.  Het innamecriterium is gebaseerd op de geleidbaarheid ofwel de chlorideconcentratie van het water. Het Brielse Meer is in principe zoet. Als de chlorideconcentratie bij de Bernisse-inlaat boven een bepaalde waarde komt, laat het waterschap geen water meer in.

 

Verzilting

Het Brielse Meer is van groot belang voor de industriële watervoorziening in de Rijnmond, ruwweg het gebied van Pernis tot en met de Maasvlakte. Industriële watergebruikers in dit gebied zijn sterk afhankelijk van het zoete water uit het Brielse Meer.  De beschikbaarheid daarvan op langere termijn staat onder druk. Het Brielse Meer is namelijk kwetsbaar gebleken voor verzilting. Door klimaatverandering zal de verzilting toenemen waardoor de kans op problemen zoals frequentere en langere inlaatstops toeneemt.

 

Investeringen

Het is van essentieel belang dat de zoetwatervoorziening in de Rijnmond kwalitatief en kwantitatief op niveau blijft. VEMW maakt zich daar hard voor, onder meer door actief te participeren in het Landelijke Deltaprogramma. Dit doet VEMW samen met andere partijen waaronder Evides Waterbedrijf, leverancier van Brielse Meer-water aan de industrie.

 

VEMW vindt dat investeringen in de zoetwatervoorziening via het Brielse Meer nodig zijn om ervoor te zorgen dat de nu aanwezige bedrijven maar ook de bedrijven die zich in de toekomst in de Rijnmond gaan vestigen kunnen blijven beschikken over voldoende zoet water van de juiste kwaliteit. Het verlagen van het innamecriterium levert een positieve bijdrage aan de industriële watervoorziening in de Rijnmond.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.