nieuws

Water en energienexus in World Energy Outlook 2016

Publicatie

17 nov 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

 

Een van de conclusies van het rapport is dat bijna alle zwakke punten in het wereldwijde energiesysteem, of ze gerelateerd zijn aan toegang tot energie, energiezekerheid of het antwoord op de klimaatverandering, kunnen worden verergerd door veranderingen in de beschikbaarheid van water. En bijna problemen op het gebied van de wereldwijde watervoorziening kan worden verergerd door verstoringen aan de energiekant.

 

De WEO-2016 analyse geeft de eerste globale schatting van de hoeveelheid energie die wordt gebruikt voor de levering van water. De onderzoekers schatten dat de hoeveelheid energie die wordt gebruikt in de watersector de komende 25 meer dan verdubbelt, vooral vanwege ontziltingsprojecten. In 2040 zullen deze ontziltingprojecten zijn goed voor twintig procent van de watergerelateerde vraag naar elektriciteit. Grootschalige industriewaterprojecten en de toenemende vraag naar de behandeling van afvalwater  dragen ook bij aan de stijgende energiebehoefte van de watersector.

 

Het aandeel in het wereldwijde elektriciteitsverbruik van de watersector blijft ongeveer vier procent in 2040. Er zijn echter grote regionale verschillen. In de Verenigde Staten en de Europese Unie is het aandeel van het totale elektriciteitsverbruik van de watersector ongeveer drie procent. In het Midden-Oosten stijgt het aandeel van negen procent in 2015 tot zestien procent in 2040, als gevolg van een toename van ontziltingcapaciteit.

 

De energiesector wordt ook dorstiger de komende decennia. Het energiegerelateerde waterverbruik stijgt met bijna zestig procent tussen 2014 en 2040. Sommige technologieën, zoals windenergie en zon-PV, vereisen zeer weinig water, maar andere duurzame bronnen, zoals de productie van biobrandstoffen, geconcentreerde zonne-energie,  CO2-afvang en -opslag en kernenergie vragen in de toekomst om meer water. De transitie naar een emissieloze energievoorziening kan waterstress dan ook verergeren. In sommige gevallen kan waterschaarste zelfs duurzame energieproductie in de weg staan.

 

De beschikbaarheid van water, in het bijzonder voor de opkomende economieën, kan een steeds belangrijker onderwerp geworden. Zo stijgt de vraag naar water in China en India, die beide afhankelijk zijn van kernenergie en kolengestookte centrales. Veel van deze installaties staan in gebieden met waterstress.

 

Inmiddels is al veel beleid gericht op het beperken van de water- en energievraag en ook technische innovatie draagt bij aan besparing op het gebied van beide utilities. Overheden en private partijen vormen steeds vaker een integrale visie op water en energie en benutten bijvoorbeeld de energie die in afvalwater zit ingebed.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.