nieuws

Waterinnovatieprijzen 2017 uitgereikt

Publicatie

28 nov 2017

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

innovatie

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) hebben aan vier projecten de Waterinnovatieprijs 2017 uitgereikt. De Waterinnovatieprijs is toegekend aan EQA-Box voor hun waterkrachtinstallatie, de innovatieve zuiveringstrein GE(O)ZOND Water, de modulaire sensor van de Multiflexmeter en de doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen van Fugro Nederland B.V.

In de categorie ‘Waterveiligheid’ viel de doorlatendheidssondering van  waterschap Aa en Maas, Fugro en Deltares in de prijzen. Dit is een sondeertechniek waarmee om de twee centimeter de doorlaatbaarheid van de dijk in beeld wordt gebracht. Hiermee bleek voor een dijk aan de Maas dat de versterking circa vijftig procent goedkoper kon. Ook scheelt het fors in CO2-uitstoot.

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN sleepte de prijs in de categorie ‘Schoon water’ in de wacht met GE(O)ZOND Water. Bij het project GE(O)ZOND Water worden door het gebruik van ozon medicijnresten en andere vormen van microverontreiniging uit afvalwater gezuiverd.

De Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Voldoende water’ ging naar de Multiflexmeter. Door de toepassing van een standaard open source-elektronicaplatform is een koppeling met allerlei soorten sensoren mogelijk.

Uit de  inzendingen voor de categorie ‘Energie en waterschappen’ ging de winst naar de EQA-Box Plug & Play waterkracht van EQA-Projects B.V. en waterschap Rivierenland. Deze innovatie is een waterkrachtinstallatie die binnen een dag te plaatsen is bij een stuw, rioolwaterzuiveringsinstallatie, gemaal, in- en uitlaatkokers en spuisluizen en waarmee energie kan worden opgewekt uit vallend water.

Klimaat

Lidewijde Ongering, secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en juryvoorzitter: ‘De winnaars zijn prachtige voorbeelden van Nederland in transitie naar een duurzamer land. Met oog voor het milieu en energiebesparing proberen de waterschappen en hun partners de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te houden.’

De jury bestond verder uit Michèle Blom (directeur-generaal van Rijkswaterstaat), Bas Jonkman (hoogleraar Integrale Waterbouwkunde aan de TU Delft), Ed Nijpels (voorzitter van de borgingscommissie SER Energieakkoord), Hendrik Postma (voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers en directeur van Boskalis Nederland), Lidwin van Velden (waarnemend directievoorzitter van de NWB Bank) en Doekle Terpstra (voorzitter van Uneto-VNI).

De winnaars in de vier categorieën krijgen de mogelijkheid om een intensief versnellingstraject aan te gaan, dat wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water, STOWA, en VPdelta.

 

 

Bron: Unie van Waterschappen