nieuws

Waterschap legt dwangsom op voor pyrazooloverschrijding

Publicatie

27 okt 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Het waterschap heeft Sitech op 8 oktober jl. aangegeven dat bij overtreding van de tijdelijk toegestane waarde voor pyrazool direct handhavend wordt opgetreden. Dat lijkt nu het geval: onlangs meldde Sitech een overschrijding van de toegestane waarde voor pyrazool. Pyrazool is een heterocyclische aromatische verbinding en wordt gebruikt in geneesmiddelen, kleurstoffen en chemische bestrijdingsmiddelen.

 

Het waterschap is volgens procedures verplicht de eigen analyseresultaten van het geloosde afvalwater af te wachten, voordat een definitief besluit kan worden genomen. Die analyseresultaten worden vandaag verwacht. Op basis van de huidige informatie en afweging van de situatie gaat het waterschap ervan uit dat de dwangsom van 50.000 euro voor overschrijding van de piekwaarde, wordt verbeurd. Inmiddels is de lozing van pyrazool weer beneden de tijdelijk toegestane waarde.

 

Lozingswaarden pyrazool en stikstof

Sitech had toestemming om tijdelijk pyrazool te lozen binnen de gestelde waarden van 60 microgram/liter in de uitstroom van de IAZI, met een piek van 100. Met deze waarde komt de door de minister tijdelijk toegestane concentratie pyrazool in de Maas voor drinkwaterwinning niet in gevaar. De afgelopen weken bleef Sitech ook binnen deze waarde, tot afgelopen vrijdag.

 

Intensiever toezicht

Om vinger aan de pols te houden en direct te kunnen ingrijpen bij te hoge hoeveelheden pyrazool in de uitstroom van de IAZI, heeft het waterschap enige tijd geleden al strikte eisen gesteld aan toezicht en rapportage. Zo vinden vaker controles plaats en moet het bedrijf intensief monitoren en rapporteren over de afvalwaterstromen van en naar de IAZI (instroom en uitstroom). Dankzij dat strikte toezicht is de overschrijding van de toegestane waarde voor pyrazool zeer snel opgemerkt, en kon worden ingegrepen. De strikte eisen voor toezicht en monitoring op de uitstroom van de IAZI blijven van kracht.

 

Sinds juli wordt pyrazool gemeten in het oppervlaktewater. Dit is het gevolg van het tijdelijk niet goed werken van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) op het Chemelotterrein. De IAZI loost op een zijtak van de Ur die uitmondt in de Maas.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.