nieuws

Waterschap opent kunstmestfabriek in Apeldoorn

Publicatie

22 jun 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

project, water

Op deze manier komt een schaarse grondstof die onmisbaar is voor de productie van voedsel weer beschikbaar voor de land- en tuinbouw. Ook produceert het waterschap er vier keer meer energie dan nodig is voor het zuiveringsproces. De energie die over is, wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en in de vorm van warmte aan woningen in de nabijgelegen woonwijk Zuidbroek. Door de verkoop van de energie en de grondstoffen kan het waterschap de belastingverhoging beperken.

Nog een fabriek

In 2016 opent het waterschap een soortgelijke installatie in Amersfoort. Hier wordt het slib verwerkt van zuiveringen op de Zuid Veluwe en de Gelderse Vallei. Aan driekwart van al het slib dat het waterschap verwerkt wordt dan fosfaat onttrokken voor de productie van kunstmest.

Op zaterdag 20 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur houdt het waterschap een open dag op de rioolwaterzuivering in Apeldoorn. Adres: Stadhoudersmolenweg 40.