nieuws

Waterschappen op weg klimaatambities waar te maken

Publicatie

29 mrt 2017

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

klimaatverandering, water

De waterschappen laten zien dat zij een koploper en belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2016. In de Klimaatmonitor staat hoe de waterschappen presteren op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Met de Klimaatmonitor leggen de waterschappen verantwoording af over de afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, SER Energieakkoord en de Green Deal Energie. De waterschappen hebben hoge ambities tot 2020, maar ook voor de periode daarna. Het streven is gericht op honderd procent energieneutraliteit in 2025.

Resultaten en aanbevelingen

De waterschappen wekken al dertig procent van hun totale eigen energieverbruik zelf op met duurzame energie (voornamelijk biogas) en daarnaast wordt nog eens zes procent duurzaam opgewekt door het beschikbaar stellen van de eigen terreinen. De energie-efficiency verbetering bedraagt 4,7 procent per jaar over de periode 2009 – 2015. De CO2-uitstoot is met 45 procent afgenomen in de periode 2005 – 2015 en de waterschappen kopen nagenoeg honderd procent duurzaam in. In dit alles blijkt dat duurzaamheid, kostenefficiency en innovatie goed samen kunnen gaan.

De waterschappen monitoren jaarlijks hun klimaatambities en scherpen de invulling van de Klimaatmonitor continu aan. Zo komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor verduurzaming van het personenvervoer en vrachttransport en worden inkoopcriteria voor inkoop van groene energie aangepast.

Investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan daarnaast provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Deze maand presenteerden zij een gezamenlijke investeringsagenda, Naar een duurzaam Nederland . De waterschappen hebben daarin aangegeven dat zij hun inzet verder verhogen met de ambitie om honderd procent energieneutraal te worden in 2025 met energieproductie op hun eigen terreinen.

Bron: UVW