nieuws

Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water

Publicatie

11 dec 2014

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

De drinkwatersector en de waterschappen hebben een plan ontwikkeld om de ernst van het probleem en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het plan is gemaakt op basis van een ketenaanpak. Dit betekent dat iedereen, van medicijnproducent tot en met gebruikers, mee doet om het plan te laten slagen.

 

Staatssecretaris

De Unie van Waterschappen en de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) hebben hun aanpak op 11 november aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aangeboden. Door toenemend medicijngebruik, onder meer vanwege de vergrijzing, neemt de hoeveelheid medicijnresten in water en milieu toe. Niets doen leidt tot een toenemende druk op het milieu en een stijging van de kosten van waterzuivering.

De Unie van Waterschappen en Vewin vragen het ministerie de regierol op zich te nemen voor het nationale plan om medicijnresten in het water aan te pakken.

 

Uitvoering plan

Het plan bestaat uit 3 sporen: probleemanalyse, bronaanpak en ketenaanpak. In het eerste spoor wordt in beeld gebracht wat de omvang van het probleem is en hoe we dit kunnen prioriteren. In het tweede spoor wordt gekeken hoe je kunt voorkomen dat medicijnresten in het water komen en in het derde spoor wordt onderzocht waar medicijnresten die toch in het water komen er het beste kunnen worden uitgehaald.

 

De watersector is bereid de verantwoordelijkheid voor het derde spoor te nemen. Eind 2016 moeten er concrete resultaten zijn.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.