nieuws

Waterstress drijft VS naar duurzame energie

Publicatie

23 jun 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Het Noord-Amerikaanse Department of Energy bracht vorige week een rapport uit dat waarschuwde voor de gevolgen van klimaatverandering voor de energieopwekking. Men maakte zich met name zorgen over de afhankelijkheid van water voor een groot deel van de energieopwekking. Elektriciteitsopwekking op basis van kolen, gas of kernenergie gaat immers via stoomturbines en daarvoor is nu eenmaal veel zoet water nodig. De voordelen van wind- en zonne-energie gaan dan ook verder dan schone opwekking van stroom: ook de zoetwatervoorraden kunnen voor andere doeleinden worden ingezet.  Het departement berekende dat veertig procent van het totale zoete watergebruik van de VS te adresseren is aan elektriciteitsproductie.

 

Droogte

Toen de VS in 2012 kampten met langdurige droogte, kwam de energievoorziening in gevaar door gebrek aan productie- en koelwater, aldus het rapport The Water-Energy Nexus: Challenges and Opportunities. De onderzoekers verwachten in de toekomst, dankzij klimaatverandering, meer van dit soort droge periodes. Ook waterkrachtcentrales zijn afhankelijk van de toevoer van zoet water. Of wat te denken van gewassen die worden gekweekt voor de productie van biobrandstoffen. Langdurige droogte kan een grote bedreiging vormen voor de energievoorziening in de VS. Daar komt bij dat de energievraag voor koeling in droge, hete periodes juist toeneemt.

 

Alternatieve bronnen

Men ziet de oplossing in minder waterintensieve vormen van energieopwekking, maar ook in de benutting van andere waterbronnen zoals productiewater uit de olie- en gasindustrie tot via zonne-energie ontzilt zeewater. Het rapport meldde dat de energiemix in de VS inmiddels de goede kant opgaat aangezien negentig procent van de assets die worden afgeschreven grote waterverbruikers waren. Van de opwekcapaciteit die daarvoor in de plaats komt, is nog maar 45 procent afhankelijk van zoet water voor opwek of koeling. De sluiting van een groot aantal kolencentrales is debet aan deze ontwikkelingen.  

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.