nieuws

Waterstress risicofactor voor drankensector

Publicatie

16 mrt 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Waterschaarste wordt in vele sectoren bestempeld als risicofactor voor de lange termijn. In sommige gebieden is de schaarste al zo groot, dat bedrijven serieuze maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de industriële activiteiten niet concurreren met de lokale vraag naar drinkwater. Vermogensbeheerder Schroder waarschuwt de financiële markt er dan ook voor dat waterstress voor sommige bedrijfstakken al eerder een risico kan vormen en dat ze daar in hun strategische visie rekening moeten houden. Met name de markt voor bier en frisdranken kan al snel oplopen tegen problemen in de watervoorziening. Elly Irving, analist van Schroders,  stelt dan ook dat bedrijven rekening moeten houden met meer druk vanuit de samenleving op watermanagement om de toegang tot drinkwater, maar bijvoorbeeld ook gietwater voor de landbouw te borgen. Door een wereldwijd toenemende bevolking en hoger welvaartsniveau neemt de druk op zoetwater toe en dus kunnen de kosten voor water in de nabije toekomst in sommige gebieden behoorlijk oplopen.

 

License to operate

Coca Cola ondervond al de eerste problemen toen het bedrijf een fabriek wilde bouwen in India. De lokale bevolking kwam in opstand omdat men bang was dat het bedrijf de lokale watervoorraden teveel onder druk zou zetten. Het is maar een voorbeeld, maar Irving waarschuwt ervoor dat door verscherping van wetgeving of verhoogde druk vanuit de stakeholders de license to operate steeds duurder wordt. Als bedrijven daar geen rekening mee houden, kan dat een negatieve invloed hebben op hun toekomstige winstgevendheid. Veel bedrijven in de food and beverage-sector zetten dan ook initiatieven op om de toegang tot schoon drinkwater voor de lokale bevolking veilig te stellen. Die initiatieven brengen extra kosten met zich mee.

 

Waterstress

In een eerder verschenen rapport van het Carbon Disclosure Project (CDP) naar de impact van waterschaarste op de bedrijfsvoering, gaf negentig procent van de respondenten uit de brouwerijsector aan dat water de komende tien jaar een belangrijk onderdeel was van de langetermijnstrategie. Deze sector is zeer gevoelig voor toenemende watergerelateerde kosten. Samen met de frisdranksector kent deze sector het hoogste waterverbruik. Nu al zijn de kosten voor het winnen en behandelen van water de meest toegenomen kostenpost. Schroders ziet dat veel brouwerijen wel adequate maatregelen hebben genomen om de watervoorziening op lokaal niveau veilig te stellen. Desondanks ziet men dat deze sector meer problemen heeft om samen op te trekken met de lokale bevolking en belangengroepen om de waterrisico’s af te wenden. Dit kan op den duur de druk op de marges van die bedrijven vergroten.  

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.