nieuws

Watervisie 2019 in het teken van de energietransitie

Publicatie

21 nov 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

energietransitie, Watervisie

De zevende editie van het industriële watercongres Watervisie staat 14 februari in het teken van de energietransitie. Water en energie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Industrielinqs, Evides Industriewater en VEMW stelden daarom een programma samen met zowel beleidsvoerders die het klimaatakkoord gestalte geven, alsook industrieleiders die de energietransitie aangrijpen om hun waterstrategie te wijzigen. Heineken Nederland in Zoeterwoude is deze keer gastheer van het Watervisie Congres. De brouwer heeft zijn eigen watervisie vastgelegd in de Brewing a Better World strategie.

Met het Klimaatakkoord zet de industrie grote stappen in de energietransitie. Water is de belangrijkste energie- en grondstoffendrager in industriële processen. Daarom kijken industriële leiders steeds vaker naar de wisselwerking tussen water, energie en grondstoffen. Een integrale visie levert ze extra waarde op door (kosten)besparingen in het gebruik en terugdringing van emissies. Temeer omdat water als medium ook een rol kan spelen in circulaire ketens.

Ook benieuwd hoe een integrale visie op uw water, energie- en grondstofstromen u helpen bij uw economische en ecologische uitdagingen? Kom dan naar Watervisie 2019.

Bron: Watervisie Platform